Booking regler for ophold på Puttetorp

Booking

Du skal altid booke Puttetorp inden du tager derop. Du vil normalt få en tilbagemelding fra den booking ansvarlige inden for en uge. Din booking kommer i kalenderen, hvor alle medlemmer kan se hvornår og hvem, der er på Puttetorp. 

Du kan ved bookingen vælge at lukke Puttetorp for andre gæster imod at betale et minimums beløb pr. døgn - se afregningsskemaet.

Ophold på Puttetorp er kun for medlemmer og deres familie/venner og derfor skal mindst én af dem der opholder sig på Puttetorp være medlem (der kan dog tegnes et specielt gæstemedlemsskab, se afregningsskemaet). 


Et ophold kan tidligst bookes 12 måneder før den ønskede slutdato.


Er der flere interesserede i samme periode trækkes der lod. 


Bemærk dog at selvom du booker en udvidet weekend med start en onsdag eller torsdag indgår du i en eventuel lodtrækning på lige fod med dem der booker et normalt weekendophold fredag til søndag. Kontakt gerne den booking ansvarlige, hvis du vil på venteliste til en i forvejen optaget periode. Der kan max være to på ventelisten som fremgår af kalenderen.

  

Afmelding og ændring af en booking

Afbestilling eller ændring af en booking skal ske hurtigst muligt til den bookingansvarlige, så andre kan nå at få chancen for et oplhold på Puttetorp.


Afmeldes en booking vil den bookingansvarlige udsende info til alle medlemmer med en frist for tilbagemelding på interesse. Er der flere interesserede trækkes der lod.


Hvis du afbestiller/ændrer en lukket weekend booking under 2 måneder før dit ophold skal du betale 1800 kr. 

Hvis du afbestiller/ændrer en åben weekend booking under 1 måned før dit ophold skal du betale 900 kr.  

Bemærk at betaling ved afbestilling/ændring gælder uanset årsag.

 

Jul og nytår

Vil du holde jul på Puttetorp (minimum periode 24. - 26. december) så giv den booking ansvarlige besked senest d. 26. december året før den jul, du vil være i Puttetorp. Hvis der er flere som har samme ønske trækkes der lod. I lodtrækningen medtages kun bookingønsker der er indkommet senest 26. december året før.

 

Den samme procedure gælder for nytår på Puttetorp (minimum periode 31. december -1. januar). Bookingønsker skal være den bookingansvarlige i hænde senest 1. januar samme år.


Lodtrækning

Lodtrækning foregår ved at benytte en tillfældigsgenerator fx App "pretty random".


Afregning

Betaling og fremsendelse af afregningsskema skal ske straks efter hjemkomst og senest 14 dage efter. Afregningsskemaet sendes til kassereren på e-mail: kasserer@puttetorp.dk .


Gæstemedlemsskab

Når man låner Puttetorp skal mindst én person være medlem. Udover de almindelige gebyrer pr døgn betaler man et engangs gæstemedlemsskab for at benytte Puttetorp.

 

Priser

Se under menupunktet "Afregningsskema".

 

Opdateret: december 2023