Kørevejledning til Putteorp via Malmö/Øresundsbroen

 

Puttetorp 
Jungfruboda 3, Ramnagård
S-34030 Vislanda
Sverige

Tlf. fra DK: 0046 470 757 255
Tlf. i Sverige: 0 470 757 255

  1. Fra broen følges skiltningen mod E22. Kør ad E22 mod Kalmar. 
  2. Efter ca. 50 km drejer I kort efter Hurva fra ad vej nr. 23 mod Hässleholm/Växjö.
  3. Når I efter broen har kørt ca. 175 km ad vej nr. 23, altså inden I når Växjö og ca. 28 km efter afkørslen til Älmhult, kommer I til et lidt skævt kryds. Vejen (nr. 126) til venstre viser mod Vislanda, mod højre viser den mod Karlshamn og Ryd, og lige ud viser den mod Växjö. I tager vej nr. 126 til Højre mod Karlshamn.
  4. 6,5 km. nede af denne vej, lige efter et af mange sving, ser I et skilt til venstre, der viser mod Kråkatorp og Ramnagård. Vær opmærksomme, for det kan godt være svært at få øje på. Her kører I ind, I kører 2,8 kilometer, indtil I kommer til en lidt stejl bakke med et rigtig svensk gult hus på toppen og en lille vej til højre flankeret af postkasser.
  5. Kør til højre her, og ca. 500 meter nede kommer I til et stort Rødt hus med en forfalden lade på den højre side af vejen. Det røde hus er Puttetorp!! (Hvis I kommer til en asfaltvej, er I kommet for langt og skal køre 100 m. tilbage.)