Kørevejledning til Puttetorp via Helsingborg (med færge)

 

Puttetorp 
Jungfruboda 3, Ramnagård
S-34030 Vislanda
Sverige

Tlf. fra DK: 0046 470 757 255
Tlf. i Sverige: 0 470 757 255

  1. Fra Færgen følges skiltningen mod E4. Kør ad E4 (nordgående) mod Stockholm.
  2. Efter ca. 90 km drejer I ved Strömnäsbruk/Träryd fra mod Älmhult - vej nr. 120. Der er ca. 30 km til Älmhult.
  3. Kør igennem Almhult til I ca. 3 km uden for byen kommer til vej nr. 23. Her kører I til venstre mod Växjö.
  4. Når I har kørt ca. 28 km ad vej nr. 23, altså inden I når Växjö, kommer I til et lidt skævt kryds. Vejen (nr. 126)til venstre viser mod Vislanda, mod højre viser den mod Karlshamn og Ryd, og lige ud viser den mod Växjö. I tager vej nr. 126 til Højre mod Karlshamn.
  5. 6,5 km. nede af den vej, lige efter et af mange sving, ser I et skilt til venstre, der viser mod Kråkatorp og Ramnagård. Vær opmærksomme, for det kan godt være svært at få øje på. Her kører I ind, og I kører 2,8 kilometer, indtil I kommer til en lidt stejl bakke med et rigtig svensk gult hus på toppen og en lille vej til højre flankeret af postkasser.
  6. Kør til højre her, og ca. 500 meter nede kommer I til et stort Rødt hus men en forfalden lade på den anden side af vejen. Dette røde hus er Puttetorp!! (Hvis I kommer til en asfaltvej, er I kommet for langt og skal køre 100 m. tilbage.)