Bestyrelse - Oktober 2021

Formand:
Helle Sylvest Broberg, 72555335
e-mail: formand@puttetorp.dk

 • Tegningsberettiget i samarbejde med kassereren. 
 • Kontakt til øvrige bestyrelsesmedlemmer  
 • Primære kontakt til medlemmer – fx spørgsmål eller klager.
 • Næstformand:
  Solvejg Pedersen, 28566098
  pedersen.solvejg@gmail.com
  I samarbejde med formanden:
  • Mødeindkaldelser – både GKI møder og bestyrelsesmøder – herunder samle div. Bilag fx budget, bookingoversigt osv. 
  • Indhente nyt fra arbejdsgrupper i forbindelse med diverse møder 
  • Beretning
  • Ordstyrer ved diverse møder
  Kasserer og bogholderi:
  Knud Johansen, 2043 7591
  kasserer@puttetorp.dk
  - Varetager økonomi,bogholderi, opkrævning af kontingenter, overnatningsgebyrer, gæste-medlemsgebyrer etc.
  - Udarbejder løbende økonomirapport til bestyrelsen, budget, årsregnskab og afstemninger med revisorer.
   -Varetager regelmæssig kontakt til vicevært og booking om ændrede forhold på Puttetorp.
  - Tegningsberettiget i samarbejde med formanden.
  Booking:
  Nina Greiffenberg, 6131 1349
  e-mail: booking@puttetorp.dk 
  - Varetager booking af Puttetorp og laver lodtrækning ved behov
  - Ved evt. aflysning informeres øvrige medlemmer
  - Holde tæt kontakt med vicevært og kasserer hvis der er problmer omkring ophold på Puttetorp.
  Vedligeholdelse/kontakt til håndværkere:
  Kirsten Høyer, 25352971
  e-mail: kirsten.hoyer22@gmail.com
  - Opdatere vedligeholdelsesplan
  - Holde kontakt til vicevært
  - Holde tæt kontakt til evt. håndværkere
  - Tovholder på arbejdsweekender
  Statistisk/nyhedsbreve:
  Peter Krygell, 30645424
  e-mail: nyhedsbreve@puttetorp.dk
  - Informere bestyrelsen løbende om booking situationen
  - Evt. medlemsundersøgelser efter behov
  - Udarbejde nyhedbreve efter aftale med bestyrelsen, minimum 2 nyhedsbreve pr år


  Sekretær
  Sekretær rollen varetages af næstformanden.
  - Sørger for at der udarbejdes referater fra møder
  - Referent rollen kan delegeres