Bestyrelse - Maj 2020

Formand:
Helle Sylvest Broberg, 72555335 
sylvestbroberg@youmail.dk

 • Økonomi/kontakt til bank i samarbejde med kassereren (Knud)
 • Kontakt til andre bestyrelsesmedlemmer (ex kasserer, booking osv.
 • Primære kontakt til medlemmer – ex ved spørgsmål, klager osv. Næstformanden kan besvare konkrete spørgsmål.
 • Næstformand:
  Solvejg Pedersen, 28566098
  pedersen.solvejg@gmail.com
  I samarbejde med formanden:
  • Mødeindkaldelser – både GKI møder og bestyrelsesmøder – herunder samle div. Bilag ex budget, bookingoversigt osv. 
  • Indhente nyt fra arbejdsgrupper i forbindelse med diverse møder 
  • Beretning
  • Ordstyrerfunktion ved diverse møder
  Kasserer og bogholderi:
  Knud Johansen, 20437591
  kasserer@puttetorp.dk
  Booking:
  Signe Riis Petersen, 61400844
  booking@puttetorp.dk 
  Vedligeholdelse/kontakt til håndværkere:
  Kirsten Høyer, 25352971
  kirsten.hoyer22@gmail.com
  Statistisk/nyhedsbreve:
  Peter Krygell, 30645424
  booking@puttetorp.dk
  Webredaktør:
  Sara Heuschkel, 30235644
  sara.heuschkel@gmail.com
  Sekretær/referater:
  Nina Greiffenberg, 61311349
  nina.greiffenberg@icloud.com